เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจหลักของเทศบาล
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ขั้นตอนการจัดทำแผน
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงาน

 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ...
       สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ในวันที่ ๒๓-๒๔  มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล 
 
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้ด...
  การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
  โครงการบวชชีพราหมณ์(เขกขัมมะ) ประจำปี ๒๕๖๐
  การจัดประชุมการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลไ...
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
  โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ องค์พ่อหลวง ของปวงชนช...
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
  วันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙
  วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
  โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี ๒...

   
ท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการบริการของพนักงานเทศบาล
ดีมาก
ดี
ป่านกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง