เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
งานเลือกตั้ง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล [ 19 ก.พ. 2564 ]30
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล [ 19 ก.พ. 2564 ]30
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เขต 1 [ 19 ก.พ. 2564 ]31
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เขต 2 [ 19 ก.พ. 2564 ]30
5 ประกาศรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล [ 4 ก.พ. 2564 ]31
6 ประกาศรับสมัคร นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล [ 4 ก.พ. 2564 ]31
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล [ 1 ก.พ. 2564 ]34