เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลไทรดยง-ไชยวาล ปี 2563 [ 19 ธ.ค. 2563 ]31
2 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล [ 11 พ.ย. 2563 ]31
3 แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ปี2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]31
4 แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล [ 6 มี.ค. 2563 ]31
5 แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]32
6 แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ปี2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]31
7 แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ปี2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]30
8 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลไทรดยง-ไชยวาล ปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]28