เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการทุจริต [ 15 ต.ค. 2563 ]29
2 การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการทุจริต [ 15 ต.ค. 2562 ]30
3 มาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล [ 14 ม.ค. 2562 ]29